Ekspertiza

ANITA HUKELJ

Vizija rješenja utemeljena na pravnoj i poslovnoj ekspertizi

Obrazovanje stečeno na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Anita Hukelj je nadogradila magisterijem iz poslovne administracije (MBA) prestižne IEDC Poslovne škole Bled kako bi svojim klijentima pružila cjelovitu uslugu - pravnu i poslovnu podršku. Specijalizirana u područjima trgovačkog prava, rada s ustanovama i građanskog prava, Anita Hukelj izvrsna je u savjetovanju u području izabira najboljeg pravo-organizacijskog oblika u kojem djeluju zdravstvene djelatnosti, trgovačkog prava i prava društava, što uključuje izrade ugovora, poslovnih planova vezanih uz transformacije poslovanja, restrukturiranje, refinanciranje, pripajanje i akviziciju, te zastupanja u parnicama, u nagodbama, arbitražnim ili sudskim postupcima. Anita Hukelj također ima i medicinsko obrazovanje koje joj omogućuje poznavanje i razumijevanje kompleksnog zdravstvenog sektora pa je njena ekspertiza i pravo u medicini, tj. organizacija zdravstvenih ustanova i društava, ali i razumijevanje potencijalnih investitora u zdravstveni sektor. Posebno područje interesa Anite Hukelj je upravljanje promjenama – change management, kreiranje poslovnih planova i strategija za društveno odgovorno poslovanje, te projektni menadžment, a koristeći prije navedene vještine pomaže svojim klijentima u organizaciji te unaprjeđivanju procesa i cjelokupnog poslovanja društava. Trenutno je u procesu izrade doktorata na temu upravljanja promjenama i transformacijama u privatnom zdravstvu u RH – Change management & Transformational change. U dva mandata Anita je obnašala poziciju Predsjednice Alumni kluba IEDC Poslovne škole Bled. Aktivna je u govoru i pismu u engleskom jeziku.
PRAVNI TIM

Stručnjaci za brza, konkretna rješenja i učinkovite savjete

Naš pravni tim čine pravnica Dijana Peći i pravnik Damir Kotromanović, vrsni stručnjaci za široki spektar pravnih tematika, s izvrsnom podlogom iz ekonomije i financija.

DAMIR KOTROMANOVIĆ, pravnik Pravnik Kotromanović specijaliziran je za pružanje raznih oblika pravne pomoći, a osobito zastupanje fizičkih i pravnih osoba u postupcima pred sudovima i upravnim tijelima, sastavljanje podnesaka (tužbe, žalbe, prigovori, zahtjevi i dr.), sastavljanje isprava (izjave, ugovori), davanje pravnih savjeta i mišljenja u predmetima vezanim za građansko pravo, posebice stvarno i zemljišnoknjižno pravo, u postupcima radi naknade štete, u ovršnim postupcima, upravnim postupcima i upravnim sporovima, kao i u predmetima vezanim za obiteljsko pravo, radno pravo, nasljedno pravo. 

DIJANA PEĆI Zbog izvrsnog obrazovanja i stečenog radnog iskustva u financijama - porezi, pravnica Peći specijalizirana je za zastupanje u predmetima vezanim uz trgovačko pravo, posebice statusnim pravom pravnih osoba i zastupanjima u stečajnim postupcima. Pravnica Peći također je specijalizirana u predmetima građanskog prava, a posebno zastupanja u parnicama radi isplate, naknade štete, utvrđenja prava vlasništva, rješavanja zemljišnoknjižnih predmeta, te u sastavljanjima ugovora.
POSLOVNI TIM

Imamo viziju vašeg uspješnog poslovanja

U suradnji s vodećim stručnjacima iz ekonomije, organizacijskog menadžementa, financija i poreznih politika, imamo bogato iskustvo za kreiranje uspješnih strategija za vaše poslovanje. Upoznajte naš tim i obratite nam se s povjerenjem.
Prof. dr. sc. MISLAV ANTE OMAZIĆ redovni je profesor na Katedri za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Već gotovo četvrt stoljeća radi, istražuje i predaje na Katedri s posebnim afinitetom prema menadžmentu, menadžmentu promjena, vodstvu, poslovnoj etici i društveno odgovornim poduzećima. Ujedno je i diplomant Fakulteta strojarstva i brodogradnje – smjera Proizvodno inženjerstvo. Obrazovao se na prestižnim školama iz područje ekonomije u Europi te Sjedinjenim Američkim Državama. Prof. Omazić osnivač je i kurator Global Shapes Community – zajednice osnovane od strane Davos World Economic Foruma s ciljem okupljanja nadarenih, mladih pojedinaca iz svih područja djelovanja s ciljem investiranja zajedničkih kapaciteta u izgradnju boljeg društva. Sudjeluje u radu različitih državnih institucija zaduženih za osiguranje visokoškolskih i stručnih obrazovnih programa i institucija kako u Hrvatskoj tako i u Sloveniji te je ekspert za osiguranje kvalitete srednjoškolskih udžbenika u Republici Hrvatskoj. Konstantno potiče studente na dobrotvorni rad i preuzimanje aktivnije uloge u društvu te mentorira implementacije društveno odgovornih projekata. Prof. Omazić sudjelovao je u izradi publikacije i provedbi projekta «Praksa doniranja u Republici Hrvatskoj» te je bio član ocjenjivačkog odbora za izbor i dodjeljivanje nagrada najboljim praksama doniranja među hrvatskim gospodarstvenicima. Član je uredništva Europskog časopisa za ekonomiju i menadžment te Zbornika Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a recenzent je više od četiri stotine TED govora i predavanja na hrvatskom jeziku. Aktivan je recenzent stručnih radova i konferencija, te je čest sudionik velikih, međunarodnih plenarnih konferencija o gospodarskim temama s obzirom na izvrsnost u govoru i pismu na engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku. 
 
PETRA BLAŠKOVIĆ
je početno iskustvo stjecala radeći u Poreznoj upravi te kao porezni stručnjak u BIG4 društvu. Karijeru je nastavila na menadžerskoj poziciji u međunarodnoj konzultantskoj tvrtki specijaliziranoj za reviziju i porezno savjetovanje gdje je provela više godina. Ima značajno iskustvo u poslovima vezanim uz financije, računovodstvo i poreze u svim segmentima poslovanja jer je radila kao konzultant u raznim gospodarskim djelatnostima, poput financijskih institucija, medicinskih ustanova, hotelskom sektoru, energetskom sektoru, sektoru nekretnina, te lokalnoj upravi. Vlasnica je i direktorica društva specijaliziranog za pružanje usluga savjetovanja i računovodstveno-financijsko poslovanje od 2009. godine, a koje pruža usluge klijentima različitog pravnog oblika, iz različitih djelatnosti. Od 2016. godine je suvlasnik i direktor tvrtki kojima je temeljna djelatnost poslovno savjetovanje te pružanje usluga financijskog vještačenja. Specijalizirana je za due diligence, izradu poslovnih planova sa svrhom praćenja poslovanja, unaprjeđenja poslovnih procesa, kao i za pomoć u ishođenju kredita za klijenta, financijsko poslovanje i forenziku. Petra Blašković ujedno je i stalni sudski vještak za financije, računovodstvo i poreze imenovana od strane Županijskog suda u Zagrebu, u trećem mandatu, te je ujedno ovlašteni računovodstveni forenzičar i ovlašteni procjenitelj.  
INES LOZIĆ  je obnašala ključne menadžerske pozicije u najvećim hrvatskim društvima, kao što su Slobodna Dalmacija d.d.,  Hanza Media d.o.o. (ranije Europapress Holding d.o.o.), i Konzum d.d., gdje je bila član uprave ili član uprave za financije. U većem broju društava također je obnašala funkcije člana i predsjednika nadzornog odbora. Ines je stručnjakinja specijalizirana za pronalazak rješenja u financijskim problemima kompleksne prirode. Ima veliko iskustvo u optimizaciji bilančne strukture, due diligence procesima, procjenama vrijednosti, izradi i praćenju održivosti poslovanja, postavljanju KPI u poslovanju po segmentima, te poslovima forenzike. Radila je kao konzultant u raznim industrijama, poput medijske, trgovine, hotelskog sektora. Vlasnica je i direktorica društva osnovanog 2009. godine, specijaliziranog za pružanje usluga savjetovanja u računovodstveno-financijskom poslovanju, te je od 2016. godine partnerica s Petrom Blašković, te suvlasnik i direktor tvrtki kojima je temeljna djelatnost poslovno savjetovanje te pružanje usluga financijskog vještačenja. Pored poslovne karijere razvijala je i akademsku te je izvođač i nositelj različitih kolegija na većem broju visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj. Autor je i koautor većeg broja znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u zemlji i inozemstvu te koautor stručnih knjiga i sveučilišnog udžbenika. Stalni je sudski vještak za financije, računovodstvo i poreze, imenovana od strane Županijskog suda u Zagrebu, u drugom mandatu, te ujedno i ovlašteni računovodstveni forenzičar te ovlašteni procjenitelj.  

MIRA HRELJA ovlašteni je revizor s više od 35 godina iskustva revizije raznih oblika društava iz raznih sektora, vlasnica društva Remira d.o.o.